Bildiriler-Posterler

BİLDİRİ ÖZETİ

Tüm katkıda bulunanlar, 500 kelimeyi geçmemesi gereken tek sayfalık bir özet sunmaya davet edilir. Bildiri Özetleri gönderimi, katılımcının kaydı sürecinde çevrimiçi olarak düzenlenir.

Özet, hakemin incelemesine izin vermek için orijinal sonuçlar içermelidir. Sunulan bildiri özetleri aşağıdaki koşullara göre hazırlanmalıdır:

1. Özet form, 2,5 cm kenarlıklı bir A4 sayfasıdır.

2. 12 punto Times New Roman yazı tipi, bir satır boşluk kullanın.

3. Başlık, yazarın adları ve bağlantıları (adresli) ortalanmalıdır.

4. Başlık kalın harflerle yazılmalıdır.

5. Yazarın bağlantısı ve tam adresi italik yazılmalıdır.

6. Konuşmacının adı altı çizilmeli ve bildiriyi sunacak yazarın adı belirtilmelidir.

7. Özetler aşağıdaki bilgileri içermelidir:

Giriş

Yöntem
Sonuçlar

Tartışma

 

GÖNDERİM FORMU

eyupa@sarosorganizasyon.com

www.sarosorganizasyon.com