8.Tekirdağ Hematoloji Sempozyum Programı

VIII. Tekirdağ Hematoloji Sempozyumu

 ONLİNE-Dijital Platform

12-13 Eylül 2020

BİLİMSEL PROGRAM

12 Eylül 2020 ; CUMARTESİ

Açılış                                                                                                             12:45-13:00

1-Lenfoproliferatif Neoplaziler Oturumu I                                                  (13:00-14:15)

OTURUM BAŞKANLARI: Dr. Serdal Korkmaz    

Nüks/Dirençli mantle hücreli lenfomada yeni ajanların kullanımı     13:00-13:25

Dr. Ayşegül Tetik

Periferik T hücreli lenfomalarda yeni tedavi stratejileri                     13:25-13:50

Dr. Atakan Tekinalp

Hodgkin lenfoma’da yeni ajanların optimal kullanımı                       13:50-14:15

Dr.Bahar Uncu Ulu

2-Lenfoproliferatif Neoplaziler Oturumu II                                                 (14:30-15:20)

OTURUM BAŞKANLARI: Dr. Sami Kartı               

Nüks kronik lenfosittik lösemi tedavisinde güncel yaklaşım            14:30-14:55

Dr. Turgay Ulaş

Lenfoproliferatif hastalıklarda destek tedavisi                                   14:55-15:20

Dr.Osman Yokuş

ARA                                                                                                                15:20-15:30

3-Akut LösemilerOturumu   Mehmet Sinan Dal                               (15:30-16:45)

OTURUM BAŞKANLARI: Dr.Mehmet Sinan Dal

Akut lenfoblastik lösemide yeni ajanların MRD ilişkili kullanımı     15:30-15:55

Dr. Dicle İskender

Akut myeloid lösemide yeni biyolojik ajanlar                                        15:55-16:20

Dr.Erman Öztürk

Akut myeloid lösemi  tedavi yönetiminde MRD kullanımı                   16:20-16:45

Dr.Merih Kızıl Çakar

ARA                                                                                                                   16:45-17:00

4-Uydu Sempozyumu (Amgen)                                               (17:00-17:45)

OTURUM BAŞKANI: Dr. Seçkin Çağırkan           

Nüks Myelomda Tedavisinde Karfizomib

Dr.Zafer Serenli Yeğen                                                                          17:00-17:45

ARA                                                                                                                 17:45-17:50

5-Plazma Hücre Hastalıkları Oturumu    (17:50-18:40)

OTURUM BAŞKANI: Dr. Güven Çetin

Multiplmyelomda yeni nesil immünoterapi                                       17:50-18:15

            Dr.Ant Uzay

Nüks/dirençli myelomda optimal kombinasyonlar                           18:15-18:40

            Dr.İlhami Berber 

6-Hücresel İmmün Tedaviler Oturumu:                                                 18:40-19:35 

OTURUM BAŞKANLARI: Dr. Burhan Turgut

CAR-T hücre yapısı ve özellikleri                          18:40-19:05

            Dr. Tuğçe Nur Yiğenoğlu

Hematolojik malignitelerde CAR-T hücre tedavisi sonuçları                     19:05-19:30

Dr. Fevzi Altuntaş

ARA                                                                                                                    19:30-19:35

7-Kronik Myeloproliferatif Neoplaziler Oturumu:                            19:35-20:25

OTURUM BAŞKANLARI:Dr. İsmet Aydoğdu

Ph-neg myeloproliferatifneoplazmlarda yeni teröpatik hedefler      19:35-20:00

Dr.Mehmet Hilmi Doğu

Myeloproliferatif neoplazmlarda kanama/tromboz                            20:00-20:25

            Dr.Seval Akpınar

8-Sözlü Bildiriler                                                              20-30-21:30 

OTURUM BAŞKANLARI: Dr. Burhan Turgut

1-Dr.Derya Şahin                                                                                            20:30-20:40

2-Dr.Mehmet Bakırtaş                                                                                        20:40-2050

3-Dr.Jale Yıldız                                                                                                     20:50-21:00

4-Dr.Atakan Tekinalp                                                                                      21:00-21:10

5-Dr.Semih Başçı                                                                                                  21:10-21:20

6-Dr. Hikmettullah Batgi                                                                               21:20-21:30

     

13 Eylül 2020 ; PAZAR

8-Hematoloji Eğitim ve Araştırma Derneği (HEAD) Oturumu : 13:00-15:05

İlaç Klinik Çalışmaları

OTURUM BAŞKANI:Dr. Düzgün Özatlı

Türkiye’de klinik araştırıma merkezleri                                                     13:00-13:25

Dr. Nuran Ahu Baysal

Hematolojik neoplazmalarda yeni klinik araştırma sonuçları I              13:25-13:50

Dr. Hikmetullah Batgi

Hematolojik neoplazmalarda yeni klinik araştırma sonuçları II              13:50-14:15                                                            

Dr. Mehmet Bakırtaş

9-Akılcı İlaç Oturumu:

OTURUM BAŞKAN: Şebnem İzmir Güner

Küçük molekül biyolojik ajanların  hematolojide akılcı kullanımı          14:15-14:40

Dr.Tuba Hacıbekiroğlu

  ARA                                                                                                            14:40-14:50

10-KURS PROGRAMI: 14:50-16:20

Akım sitometri

Akım sitometri çalışma prensipleri                                          Dr. İshak Özel Tekin

Analiz programının kullanımı                                                  Öznur Göngör

Akut lösemi ve lenfoproliferatif neoplazmlarda analiz             Dr. Burhan Turgut